Zakres Działalności

HLS to dynamiczne połączenie logistyki ekonomicznej i logistyki społecznej: wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta, przy jednoczesnej racjonalizacji wybranych procesów szpitalnych. Bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta jest podstawowym celem działania szpitala i wpisuje się w nurt logistyki społecznej, dzięki zastosowaniu sprawdzonych w innych branżach rozwiązań (GS1, EDI, ADC) i nowoczesnych technologii (czytniki kodów paskowych, drukarki kodów, mobilne kolektory danych) możliwe stało się osiągnięcie daleko idących korzyści finansowych, a tym samym integracja celu społecznego z celem gospodarczym / biznesowym.