Wdrożenia

Mierzalne efekty wdrożenia kompleksowej logistyki szpitalnej.

 • Spełnienie aktualnych wymagań prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, praw pacjenta oraz informatyzacji procesów medycznych.
 • Zwiększenie wiarygodności i dokładności danych wprowadzanych do systemów informatycznych.
 • Skrócenie czasu wykonywania operacji rejestracyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.
 • Zautomatyzowanie wykonywanych czynności magazynowych i transportowych.
 • Zapewnienie pełnej kontroli nad przepływem towarów dzięki identyfikacji komputerowej każdej partii towarów.
 • Pełna i aktualna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji poszczególnych asortymentów towarów.
 • Łatwe i przejrzyste planowanie i zarządzanie zapasami.
 • Likwidacja papierowych dokumentów związanych z obiegiem informacji i towarów.
 • Ograniczenie czynności związanych z weryfikacją papierowych dokumentów w magazynach.
 • Bieżąca kontrola przebiegu procesów na magazynach i w transporcie szpitalnym.
 • Automatyczna kontrola terminów przydatności poszczególnych produktów.
 • Eliminacja większości błędów ludzkich , w obszarze identyfikacji ilościowej i jakościowej, szczególnie istotnej przy gospodarce lekami i materiałami medycznymi, gdzie pomyłka może oznaczać śmierć pacjenta.
 • Zmniejszenie poziomu kradzieży produktów w całym systemie.
 • Szybkie i łatwe procesy inwentaryzacyjne, szczególnie ważne przy dużej rotacji personelu.
 • Przejrzyste i łatwe księgowanie kosztów jednostkowych zużyć w procesach medycznych, z możliwością rejestracji kosztu „na pacjenta” w czasie rzeczywistym.
 • Oszczędności finansowe w obszarze gospodarki lekami i procesami logistycznymi na poziomie 15% – 30% , w porównaniu do tradycyjnych systemów magazynowania i transportu, opartych na dokumentacji papierowej.