Informacje o firmie

Firma Infofinder powstała w 2011 roku. Od początku skupia się na tworzeniu rozwiązań potrzebnych do zarządzania ryzykiem w szpitalu, automatyzacją procesów oraz wdrażaniem systemów logistyki szpitalnej. Firma działa w oparciu o polską i europejską technologię inżynierską, informatyczną i logistyczną. Zajmujemy się tworzeniem systemów optymalizujących procesy zachodzące w jednostkach służby zdrowia w takich obszarach jak:

  • Gospodarka lekowa
  • Gospodarka materiałowa
  • Gospodarka energetyczna
  • Systemy zmniejszające ryzyko powstawania zakażeń wewnątrzszpitalnych

Wspieramy polskich przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie wdrażania standardów zarządzania procesami logistyki szpitalnej ułatwiając pracę personelu placówek medycznych oraz zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

BIURO FIRMY
INFOFINDER SP. Z O. O.

Biuro

PREZES ZARZĄDU
FIRMY INFOFINDER

Mariusz Kleszczewski

Mariusz Kleszczewski posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w pracy na różnych szczeblach organizacji:

  • informatycznych
  • samorządowych
  • służby zdrowia

W 1990 ukończył wydział lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Praktykujący lekarz i praktyk zarządzania. Od 1990 roku związany z medycyną, od 1996 r. z zarządzaniem służbą zdrowia, od 4 lat prowadzi firmy z branży medycznej IT.