Slider 1
Infofinder wspiera polskich przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie wdrażania standardów zarządzania procesami logistyki szpitalnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i standardów takich jak GS1/ADC/EDI/HL7
Farmmed (Zintegrowany system zarządzania lekiem i artykułem medycznym w szpitalu) to cyber-fizyczny system, który realizuje i usprawnia wszystkie istotne procesy logistyczne, opierając się na zasadzie zamkniętej pętli zarządzania informacją o leku.

Celem HLS w szpitalu jest koordynacja realizacji wszystkich działań, które wspierają podstawowy proces w szpitalu – proces leczenia, stosując realizację tzw. siedmiu praw pacjenta:

7 praw pacjenta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE

HLS – Zintegrowany System Zarządzania Lekami i Artykułami Medycznymi to efektywne wdrożenie rozwiązań logistycznych w szpitalach, z wykorzystaniem technologii elektronicznej gospodarki, które przyczyniają się do usprawnienia zarządzania przepływem leków, materiałów medycznych i pacjentów oraz umożliwią rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych, obniżając jednocześnie zapasy o ok. 15%.

OFERTA